นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นำคณะผู้บริหารวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ

อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

, , ,