กอช. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิก ร่วมกับธนาคารออมสิน

ผ่านโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.”

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ร่วมกับธนาคารออมสิน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับสมาชิก กอช. ในโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.”

โดยลงทะเบียนฝากร้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับธนาคารออมสิน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางออนไลน์ตามวิถีใหม่ (New Normal) ในโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.” เพื่อมุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยทำการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้

ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรมแก่สังคม ให้ผู้ประกอบการรายย่อย (พ่อค้า แม่ค้า) และวิสาหกิจชุมชน พร้อมส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าให้แก่สมาชิก กอช. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์

ร้านค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของทั้งสองหน่วยงาน ช่วยยกระดับรายได้ และมีเงินออมมากขึ้น สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ

ลงทะเบียนได้ที่เฟซบุ๊ก กอช. โดยสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล พร้อมภาพสินค้าประกอบให้ครบถ้วน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”