กอช. ห่วงใยสมาชิก สมัครและส่งเงินออมสะสม ผ่านแอปฯ ได้ทุกที่ ลดความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ห่วงใยประชาชน ลดความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสมัครสมาชิก หรือ ส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” ได้ทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟน ลดการเดินทางและความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิก

         นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ห่วงใยประชาชนในทุกพื้นที่ต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะทำให้สมาชิก หรือผู้ที่สนใจจะสมัครสมาชิก กอช. เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปนอกบ้าน เพื่อส่งเงินออมสะสม หรือ สมัครสมาชิกที่หน่วยรับสมัครใกล้บ้าน ไม่ต้องเผชิญสถานที่แออัดที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน สามารถดำเนินการได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก กอช. ได้เข้าถึงการออมเงินทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว

         นอกจากนี้ แอปฯ กอช. ยังอำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้หลากหลายเมนู อาทิ  การตรวจสอบสิทธิ ก่อนจะสมัครสมาชิก ทดลองคำนวญบำนาญตามเงินที่ต้องการได้ ต้องส่งเงินเดือนละเท่าไร  ดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก กอช. ดูยอดการส่งเงินออมสะสมและเงินที่รัฐสมทบเพิ่มให้ได้สะดวกตลอดเวลา แทนการถือสมุดบัญชีผ่านเมนูบัญชีของฉัน พร้อมรับของสมนาคุณติดตามข่าวสารโปรโมชัน  เพื่อรับของที่ระลึก กอช. ยกระดับความสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจ ได้บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปเผชิญต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นแล้ว สามารถติดต่อสมัครสมาชิก กอช. พร้อมส่งเงินออมสะสมได้ที่ว่าการอำเภอ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการของธนาคาร รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัสทั่วประเทศได้เช่นเดิม