“กอช. เชิญชวนพ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อสร้างบำนาญยามชราภาพ”

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนชาวจังหวัดขอนแก่น ออมเงินสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต สมัครสมาชิกใหม่หรือส่งเงินออมสะสม 1,200 บาท ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสูงสุด 1,200 บาทต่อปี ที่บูธ กอช. (บูธ 7D) ในงานเทศกาลการเงิน การลงทุน Thailand Smart Money 2021 จังหวัดขอนแก่น รับของสมนาคุณในงานทันที ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช”

     นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนสมาชิก ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตนเองในอนาคต ได้มีเงินออมไว้ใช้เป็นรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี โดยผู้ที่มีสิทธิสมัครหรือส่งเงินออมสะสม 1,200 บาท ได้รับเงินสมทบเพิ่มอีกตามช่วงอายุสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

ที่บูธ กอช. (บูธ 7D) ในงาน เทศกาลการเงิน การลงทุน Thailand Smart Money 2021 จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 พร้อมรับ

ของสมนาคุณ และของที่ระลึกอีกมากมาย ภายในงานเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” หรือเว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”