กอช. เชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย ชาวไร่ชาวนา คนขับรถแท็กซี่ พี่วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

ออมขั้นต่ำ 50 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 13,200 ต่อปี รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,200 บาทต่อปีตามช่วงอายุ และลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออม

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม 02-049-9000