กอช. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ลงทุนกับกองทุนการออมแห่งชาติได้เงิน 3 เด้ง”  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ลงทุนกับกองทุนการออมแห่งชาติได้เงิน 3 เด้ง” และได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์เงื่อนไขและระเบียบการกู้ยืมเงิน และกิจกรรมจิตสาธารณะ” ในกิจกรรมประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย กยศ. , กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เชียงราย กยศ., กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เชียงราย กยศ., กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เชียงราย กยศ.