กอช. เพิ่มช่องให้ผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. ครอบคลุมทุกช่องทาง

         กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อำนวยความสะดวกช่องทางให้ผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก และส่งเงินออม ผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน กอช.” และ ที่ว่าการอำเภอ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานคลังจังหวัด เพียงออมเงินออมสะสมตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า  กอช. อำนวยความสะดวกช่องทางหน่วยรับสมัครให้สมาชิก หรือ ผู้ที่มีสิทธิสมัคร ให้ครอบคลุมหลากหลายช่องทางทั่วทั้งประเทศ ผ่านหน่วยรับสมัครของ กอช. สะดวกที่ไหน ใกล้ที่ไหน สมัครหรือส่งเงินออมสะสมได้หน่วยรับสมัครใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ 878 แห่ง สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด  ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านกว่าสองหมื่นคน หรือ ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กว่าสามพันสาขา และสถาบันการเงินชุมชนกว่าร้อยแห่ง เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่าหนึ่งหมื่นสองพันสาขา  เทสโก้โลตัสกว่าสองพันสาขา  บิ๊กซีกว่าหนึ่งพันแปดร้อยสาขา ตู้บุญเติมกว่าหนึ่งแสนตู้ และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเงินออมสะสมตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี สมาชิกจะได้รับเงินสมทบเพิ่มอีกตามช่วงอายุ สูงสุด 100% (ตามเงื่อนไข พ.ร.บ. กอช.)  กอช. สามารถสมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น. 

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” หรือ เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

,