กอช. แนะสมาชิกไขปัญหาการออมเงิน ผ่านสถาบันการเงินชุมชน  ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

         กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิกขอคำปรึกษาเรื่องเงินออม กอช. ผ่านสถาบันการเงินชุมชน  ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. ไร้กังวลในการติดต่อสื่อสารอำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้ ไขข้อสงสัยทุกคำถาม เสมือนมีที่ปรึกษาด้านวางแผนการออมเงินกับ กอช.

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย กอช. แนะนำให้สมาชิกที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการออมเงินกับ กอช. ผ่านเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อลดการเดินทางไปในพื้นที่แออัด อาทิ สถาบันการเงินชุมชน หรือ ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. หรือ บริการรับสมัครสมาชิกใหม่ และให้ข้อมูลส่งเสริมการออมกับสมาชิกเดิมให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง การสมัครรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อมีเงินออมใช้ยามเกษียณหลังอายุ  60 ปี

          นอกจากนี้ กอช. สมาชิกสามารถติดต่อ กอช.ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  สร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. สามารถสอบถามข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ได้ ด้วยสมาร์ทโฟนของท่าน อาทิ เฟซบุ๊ก กอช. “กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช.”, ไลน์ “@nsf.th” และสายด่วนเงินออม โทร.02-049-9000 ทั้งนี้ สมาชิก กอช. และผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือ ดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ กอช. ได้ทางเว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

 

,