กอช. MV Contest 2024 MV สุดปังปล่อยฝันวัยใส

 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนน้องนักศึกษามาคว้าฝัน สู่การเป็นผู้กำกับ MV หน้าใหม่ ผ่านการประกวด กอช. MV Contest 2024 MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส ปล่อยไอเดียให้กระฉูดด้วยการทำมิวสิกวิดีโอผ่านเพลงของ กอช. ในรูปแบบแนวตั้ง 9:16 แล้วโพสต์ลง TikTok เพื่อชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 450,000 บาท สมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 

กติกาการร่วมประกวด
(1) ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถสมัครแข่งขันเดี่ยวหรือเป็นทีมไม่เกิน 5 คน
(2) ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเลือก 1 จาก 5 เพลง ของกองทุนการออมแห่งชาติมาทำมิวสิกวิดีโอ โดยสามารถดาวโหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่าง
(3) มิวสิกวิดีโอต้องเป็นรูปแบบแนวตั้งขนาด 9:16
(4) ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า Full HD
(5) ระยะเวลาของมิวสิกวิดีโอจะต้องเท่ากับระยะเวลาของเพลง
(6) เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอจะต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ของกองทุนการออมแห่งชาติ และเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอจะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องและทำนองเพลง
(7) มิวสิกวิดีโอจะต้องมีโลโก้ (Logo) ของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่มุมขวาบนตลอดระยะเวลาของมิวสิกวิดีโอ
(8) มิวสิกวิดีโอจะต้องไม่มีสัญลักษณ์และความเกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเมือง
(9) ผู้ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
(10) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
(11) หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้องผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
(12) ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของกองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนการออมแห่งชาติมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ตามที่กองทุนการออมแห่งชาติ เห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
(13) เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยผลการตัดสินของกองทุนการออมแห่งชาติถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
(1) นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
(2) ผู้ที่มีบัญชีแพลตฟอร์ม TikTok และกดติดตาม (Follow) TikTok : กองทุนการออมแห่งชาติ (@pr_nsf)

 

 

วิธีการส่งผลงาน
(1) ผู้ที่เข้าร่วมประกวดจะต้องโพสต์มิวสิกวิดีโอประกอบเพลงจาก กอช. โดยดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่าง 1 จาก 5 เพลง ลงแพลตฟอร์ม TikTok และแท็กมาที่ TikTok : กองทุนการออมแห่งชาติ (@pr_nsf) พร้อมติดแฮชแท็ก #กองทุนการออมแห่งชาติ #กอช #คุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ และ #MVสุดปังปล่อยฝันวัยใส
(2) ผู้เข้าประกวดจะต้องส่ง Link ผลงานที่อัพโหลดพร้อมแคปภาพหน้าจอให้เห็นถึงจำนวนยอดกดไลก์ ตามอีเมลยืนยันการสมัคร และช่องทางในการส่งผลงาน ที่ กอช. ได้ให้ไว้ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. 
(3) ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน (1 บัญชี สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนจากยอดไลก์

ยอดไลก์มากกว่า 50,000 ไลก์ ได้ 60 คะแนน
ยอดไลก์ 40,000 - 49,999 ไลก์ ได้ 55 คะแนน
ยอดไลก์ 30,000 - 39,999 ไลก์ ได้ 50 คะแนน
ยอดไลก์ 20,000 - 29,999 ไลก์ ได้ 45 คะแนน
ยอดไลก์ 10,000 - 19,999 ไลก์ ได้ 40 คะแนน
ยอดไลก์ 8,000 - 9,999 ไลก์ ได้ 30 คะแนน
ยอดไลก์ 6,000 - 7,999 ไลก์ ได้ 25 คะแนน
ยอดไลก์ 4,000 - 5,999 ไลก์ ได้ 20 คะแนน
ยอดไลก์ 2,000 - 3,999 ไลก์ ได้ 15 คะแนน
ยอดไลก์ไม่ถึง 2,000 ไลก์ ได้ 10 คะแนน

คะแนนจากคณะกรรมการ แบ่งเป็น

สอดคล้องกับเนื้อหา 10 คะแนน
การตัดต่อ 10 คะแนน
การเล่าเรื่อง 10 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน

 

 

รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท และมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท และมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท และมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ผ่าน TikTok : @pr_nsf, เฟซบุ๊ก : กองทุนการออมแห่งชาติ และ www.nsf.or.th

 

 

สมัครคลิ๊ก

ดาวน์โหลดเพลงคลิ๊ก

ดาวน์โหลดโลโก้คลิ๊ก