กิจกรรมพิเศษ!! ต้อนรับเดือนแห่งความรัก!

สมัครสมาชิกใหม่ หรือสะสมเงินออม ครบ 1,800 บาท สามารถกดรับ E-Coupon น้ำมัน PT มูลค่า 50 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. (จำกัดจำนวน 500 สิทธิ)

- เปิดแอปพลิเคชัน กอช. จากนั้นกดที่เมนู "โปรโมชัน"

- พบรายละเอียด ของการรับ E-Coupon น้ำมัน PT มูลค่า 50 บาท

- เมื่อกดรับสิทธิสำเร็จ ระบบจะให้กรอกรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ (เพื่อทาง กอช. จะได้จัดส่ง E-coupon น้ำมัน PT ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกข้อมูล โดยจะส่งเป็นรหัส E-code ทาง SMS)

 

หมายเหตุกิจกรรม :
- กอช. จะจัดส่ง E-coupon น้ำมัน PT มูลค่า 50 บาท ภายในต้นสัปดาห์ของแต่ละสัปดาห์ หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด
- กิจกรรมจำกัดจำนวนของรางวัล เฉพาะ 500 ท่านแรกที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือออมต่อเนื่อง 1,800 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขกิจกรรมเท่านั้น

 

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567

 

วิธีการใช้ E-coupon น้ำมัน PT มูลค่า 50 บาท
1. สมาชิกสามารถนำข้อความตาม SMS หรือข้อความตาม E-mail ที่ได้รับโดยมีข้อความว่า คุณได้รับสิทธิประโยชน์จาก กอช.
2. "XXX XXX XXXX" (รหัส E-code) แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ปั๊ม PT ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อแจ้งรหัส E-code ในการใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมัน
*** สมาชิกจะจ่ายค่าน้ำมันเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตก็ได้รับส่วนลด 50 บาทได้เลย

 

หมายเหตุ :

- รหัสคูปองน้ำมันใช้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567
- ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล/1 ท่าน หากทางบริษัทตรวจพบการทุจริต ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลนั้น ๆบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
- เงื่อนไขกิจกรรมเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

 

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #เงินออม #ลงทุนเงินออม #บริหารจัดการการเงิน #เงินเกษียณ #กลยุทธ์การลงทุน #ลดหย่อนภาษี #เงินเกษียณ #กิจกรรมกอช #ข่าววันนี #บัตรเติมน้ำมัน

โปรโมชันเดือน กุมภาพันธ์ สมัครสมาชิกใหม่เดือนกุมภาพันธ์ , โปรโมชัน กอช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สมัครสมาชิกใหม่เดือนกุมภาพันธ์, กองทุนการออมแห่งชาติ