กิจกรรมส่งเสริมการออม กอช จ.เชียงราย

กิจกรรมส่งเสริมการออม กับ กอช. 

พบ พระไพศาลประชาทร วิ ( พระอาจารย์พบโชค) 

บรรยายให้ความรู้ " ออมอย่างไรให้ได้บำนาญกับ กองทุนการออมแห่งชาติ"

สมัครสมาชิกใหม่ ออมต่อเนื่อง 100 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าผ้าสปันด์บอร์น กอช.

สมัครสมาชิกใหม่ ออมต่อเนื่อง 600 บาทขึ้นไป รับเสื้อยืด กอช.

วันที่กิจกรรม: อาทิตย์, มกราคม 15, 2566