กิจกรรมส่งเสริมการออม เทศบาลเมือง คลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมส่งเสริมการออม แก่ กลุ่มสตรี

ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ของเทศบาล คองมะเดื่อ จังหวักสมุทรสาคร

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

วันที่กิจกรรม: พุธ, มกราคม 18, 2566