ข่าวกิจกรรม

โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบประกวดแต่งเพลง ออมกับ กอช. 30 ผลงานเพลง! สามารถส่งผลงานเพลงเข้าชิงรางวัล Popular Vote ผ่านช่องทาง TikTok ชิงเงินรางวัล : 20,000 บาท

  โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบประกวดแต่งเพลง ออมกับ กอช. 30 ผลงานเพลง! สามารถส่งผลงานเพลงเข้าชิงรางวัล...

DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก

  “DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก”        ...

“กอช. ล่องใต้ลงจังหวัดยะลา ขับเคลื่อนส่งเสริมการออมแก่เยาวชน และประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. ใช้หลังอายุ 60 ปี”

“กอช. ล่องใต้ลงจังหวัดยะลา ขับเคลื่อนส่งเสริมการออมแก่เยาวชน และประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้มีเงินบำนาญรายเดือนกับ...

กอช. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี

"กอช. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด...

กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี

"กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด...

กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี

"กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด...

กอช. ร่วมกับ กยศ. ยกทัพเสริมทักษะบริหารจัดทางการเงิน ในกิจกรรม ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

“กอช. ร่วมกับ กยศ. ยกทัพเสริมทักษะบริหารจัดทางการเงิน ในกิจกรรม ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา”...

กอช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีเงินบำนาญใช้รายเดือนหลังเกษียณ

“กอช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ...

การประชุมหารือการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมและสร้างวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จ. เชียงราย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

Pages