ข่าวกิจกรรม

“กอช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

“กอช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา” นางสาวจารุลักษณ์  ...

“กอช. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ พร้อมอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน” 

“กอช. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ พร้อมอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน...

กอช. ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต

กอช. ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต...

“กอช. จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว”

“กอช. จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว”        ...

กอช. ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. ส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมเพิ่มความมั่นใจเปิดบริการออกสมุดเงินออมให้สมาชิก

“กอช. ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. ส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมเพิ่มความมั่นใจเปิดบริการออกสมุดเงินออมให้สมาชิก...

"กอช. ลงพื้นที่ให้ความรู้ส่งเสริมการออมแก่ประชาชนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลาง"

"กอช. ลงพื้นที่ให้ความรู้ส่งเสริมการออมแก่ประชาชนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลาง"        ...

กอช. บรรยายให้ความรู้ ในการประชุมสัมมนา “สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” จังหวัดขอนแก่น

กอช. บรรยายให้ความรู้ ในการประชุมสัมมนา “สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” จังหวัดขอนแก่น  ...

“กอช. ร่วมมือ เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบบริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565”

“กอช. ร่วมมือ เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบบริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-...

Pages