ข่าวกิจกรรม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ กอช. ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference System)

วันนี้ (14 พ.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กอช....

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันนี้ (22 เม.ย.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

กอช. จับมือ พปส. ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างความตระหนักให้คนไทยเตรียมพร้อมมีเงินใช้ก่อนวัยเกษียณ

วันนี้ (8 เม.ย.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม- 2 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

การประชุมระดมความคิด หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม” กับ กอช.

วันนี้ (31 มี.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2564

  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 64  นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช...

คลัง จับมือ ศธ. เสริมทัพ ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียนในสังกัด สพฐ. พร้อมขยายต่อ ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันนี้ ( 3 มี.ค. 64) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช...

หน้า