ข่าวกิจกรรม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับ นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

วันที่ 5 ต.ค. 64 ที่ห้องประชุมกองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 18 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ...

สช. หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคตกับ กอช.

“สช. หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคตกับ กอช.” วันนี้ (22 กันยายน 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์...

กอช. ขอบคุณ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันพี่ช้าง 365 จำนวน 4,000 กรมธรรม์ ให้แก่สมาชิก กอช.

กอช. ขอบคุณ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันพี่ช้าง 365 จำนวน 4,000 กรมธรรม์ ให้แก่สมาชิก กอช. วันที่ 7...

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการออม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

กอช. ผนึกกำลัง กปส. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การออมกับ กอช. ให้ครอบคลุมสื่อทุกจังหวัด ให้ประชาชนทุกภูมิภาคเข้าใจ กอช.

“กอช. ผนึกกำลัง กปส. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การออมกับ กอช. ให้ครอบคลุมสื่อทุกจังหวัด ให้ประชาชนทุกภูมิภาคเข้าใจ กอช.”...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (...

กอช. ผนึกกําลัง กยศ. ส่งเสริมทักษะชีวิตให้มีความรู้การบริหารจัดการเงินให้เยาวชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ กอช. ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference System)

วันนี้ (14 พ.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กอช....

Pages