ข่าวกิจกรรม

กอช.ลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช. จังหวัดลำพูน

         วันนี้ (22 ก.พ.) นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ ...

กอช. ลงพื้นที่แสดงความยินดีและมอบทองคำรูปพรรณให้แก่สมาชิก

        วันที่ 17 ก.พ. นางธีรนุช ทองชิว ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (...

กอช. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีและมอบทองคำรูปพรรณ

    วันนี้ (7 ก.พ.) นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

กอช.มอบเงิน และของบริจาคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

       วันนี้ (7 ก.พ.) นายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร พร้อมด้วยพนักงาน...

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่จังหวัดน่านแสดงความยินดีและมอบทองคำรูปพรรณ

      วันนี้ (6 ก.พ.) นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช...

กอช. ส่งต่อความสุขมอบของใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก

       วันนี้ (4 ก.พ.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

กองทุนการออมแห่งชาติ ลงพื้นที่แสดงความยินดีและมอบทองคำรูปพรรณ

 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักงานเขตมีนบุรี...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม...

ข่าวกิจกรรมภาคีเครือข่าย

    เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักงานการพัฒนาชุมชน...

Pages