ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

    เมื่อวันที่ 22 ม.ค. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตรกำนัน...

กอช. ร่วมกับ อพวช.จัดกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์และกีฬาต้านยาเสพติด พร้อมให้ความรู้ในการวางแผนการออมเงิน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน...

กอช. เข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สถาบันการเงินชุมชนบางหมาก

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

กอช.จัดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก กอช. พร้อมลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช.

“วันนี้ (18 ม.ค.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานเสวนารับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก กอช....

กอช ลงพื้นที่พบปะสมาชิก

“วันนี้ (17 ม.ค.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

    เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 63 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตรกำนัน...

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่พบปะสมาชิก กอช.

    “นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ คณะกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ, นางมุกดา อินต๊ะสาร...

กอช. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

    “วันนี้ (11 ม.ค.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี...

Pages