ข่าวกิจกรรม

กอช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

   วันนี้ (20 ธ.ค. 62) นางธีรนุช ทองชิว ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

   วันที่ 12 ธ.ค. 62 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

ประมวลภาพกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ลงพื้นที่...

กอช. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18”

   วันนี้ (20 ธ.ค. 62) นางธีรนุช ทองชิว ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

กอช. ร่วมเป็น 1 ในภาคีเครือข่าย งาน“ปลุกพลังชุมชนต้นแบบ ขยายสู่ความยั่งยืน”

   วันนี้ (16 ธ.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมเป็น 1...

กอช. ยกระดับการออมมอบสิทธิสวัสดิการจากรัฐ ในงาน "เศรษฐกิจฐานราก พลิกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย"

   วันนี้ (10 ธ.ค.) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ...

กอช. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก กอช. ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเร็วๆ นี้ (22-23 พ.ย. 62) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ...

กอช.เข้าร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 19-21/2563

 เมื่อเร็วๆ นี้ (26 พ.ย. 62) นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม...

Pages