ข่าวกิจกรรม

กอช. ร่วมยินดี โรงเรียนสิริรัตนาธร รับทุนขวัญถุงตั้งต้นสนับสนุนการออมเงินทั้งโรงเรียน จาก บ. เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (19 ก.พ. 63) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคต” โครงการออมกับ กอช.

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “...

กอช. ปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

วันนี้ (18 ม.ค.64) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ...

กอช. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมออกบูธในกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย “...

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการออมกับ กอช. ในปี 2564 ให้แก่ทหารกองประจำการภายใต้สังกัดกองทัพอากาศไทย

วันนี้ (29 ธ.ค. 63) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนางสาวปราณี...

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ปี 2563

วันนี้ (28 ธ.ค. 63) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนางสาวปราณี...

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประชุมร่วมกับเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมด้วยนายกฤษฏ์...

Pages