ข่าวกิจกรรม

กอช. จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

วันนี้ (21 ต.ค. 63) นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน กองทุนการออมแห่งชาติ...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ ธนาคารออมสิน

วันนี้ (19 ต.ค.63) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ กอช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย...

ข่าวกิจกรรมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับ กอช...

ข่าวกิจกรรม กอช. ส่งเสริมการออมระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ มูลนิธิคนพิการไทย...

ข่าวกิจกรรม กอช. ส่งเสริมการออมระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 30 ส.ค. ที่ผ่านมา นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (...

Pages