ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันนี้ (8 ก.ย.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันนี้ (31 ส.ค.63) นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์...

ข่าวกิจกรรม กอช. ส่งเสริมการออม

เมื่อวันที่ 26 - 27 ส.ค. 63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน...

กอช. ลงพื้นที่ติดตามผล บำรุงรักษาต้นไม้ และซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ในโครงการกองทุนการออมแห่งชาติร่วมใจปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (25 ส.ค. 63) นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ด้านการลงทุน...

กอช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

กอช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันนี้ (11 ส...

วันนี้ (30 ก.ค. 63 ) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นประธานเปิด การอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1

วันนี้ (30 ก.ค. 63 ) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นประธานเปิด “...

วันนี้ (24 ก.ค. 63) นางสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันนี้ (24 ก.ค. 63) นางสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

กอช. จัดพิธีถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนประจำปี 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

  กอช. จัดพิธีถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนประจำปี 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28...

Pages