ข่าวกิจกรรม

กอช. รุกเดินหน้า สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

   วันนี้ (10 ก.ค. 63 ) “กอช. รุกเดินหน้า สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน” วันนี้ (11 ก.ค.)...

วันที่ 8-9 ก.ค. 63 สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

   วันที่ 8-9 ก.ค. 63 สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์...

กอช. เดินหน้า สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

   วันนี้ (9 ก.ค. 63 ) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ...

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง

  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม...

หัวข้อ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายในการเรียนระบบออนไลน์

วันที่ 19 มิ.ย. 63 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนางสาวปราณี...

Pages