ข่าวกิจกรรม

กอช. เดินหน้า สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

   วันนี้ (9 ก.ค. 63 ) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ...

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง

  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม...

หัวข้อ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายในการเรียนระบบออนไลน์

วันที่ 19 มิ.ย. 63 นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนางสาวปราณี...

กอช. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันนี้ (19 มิ.ย.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมคณะผู้บริหาร กอช....

“ออมเงินเพียงพอ กอช. จัดให้” วิกฤตโควิด-19 ภาพสะท้อนภาวะการเงินยามฉุกเฉิน

วันนี้ (13 มิ.ย.) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฎิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ...

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 63 สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร การวางแผนทางการเงิน...

กอช. ลงพื้นสร้างเครือข่ายตัวแทน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

    วันนี้ (6 มี.ค.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเกียรติกล่าวให้โอวาท...

“กอช. นำร่อง สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน”

       วันนี้ (2 มี.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช...

Pages