ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!

“กอชสมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,...

กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก” กองทุนการออมแห่งชาติ"

“กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก"          ...

“กอช. มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด สมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ”

“กอช. มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด สมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ”          ...

“กอช. ห่วงใยสมาชิก สมัครและส่งเงินออมสะสม ผ่านแอปฯ ได้ทุกที่ ลดความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

“กอช. ห่วงใยสมาชิก สมัครและส่งเงินออมสะสม ผ่านแอปฯ ได้ทุกที่ลดความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...

กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก” กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. รับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ...

“กอช. ชวนออมเงินให้คนที่คุณรัก ในเดือนแห่งความรัก”

“กอช. ชวนออมเงินให้คนที่คุณรัก ในเดือนแห่งความรัก”                ...

คณะกรรมการ กอช. เห็นชอบแต่งตั้ง ‘อรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล’ นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการฯ กอช. ด้านการลงทุน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 กุมภาพันธ์นี้

“คณะกรรมการ กอช. เห็นชอบแต่งตั้ง ‘อรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการฯ กอช. ด้านการลงทุน...

“กอช. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมปี 62 ให้สมาชิกทั่วประเทศ ก.พ. นี้”

““กอช. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมปี 62 ให้สมาชิกทั่วประเทศ ก.พ. นี้””            ...

“กอช. ชวนแรงงานนอกระบบสมัครออมเงิน พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี*”

“กอช. ชวนแรงงานนอกระบบสมัครออมเงินพร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี”          ...

“กอช. ชวน ตี๋-หมวย แบ่งอั่งเปาออม พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เสริมมั่งมีตลอดชีพ”

“กอช. ชวน ตี๋-หมวย แบ่งอั่งเปาออม พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เสริมมั่งมีตลอดชีพ”           ...

Pages