ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เขียนเรียงความประกวดหัวข้อ...

“กอช. แนะสมาชิกไขปัญหาการออมเงิน ผ่านตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิกขอคำปรึกษาเรื่องเงินออม กอช. ผ่านตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ...

“สมาชิก กอช. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน กอช. และเว็บไซต์ กอช. ได้แล้ว”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี  สามารถเลือกโหลดได้...

กอช. จัดกิจกรรม “ฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้” แก่สมาชิก ในสถานการณ์โควิด-19

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ส่งเสริมสมาชิกสร้างรายได้...

กอช. ย้ำ!! สมาชิกไม่ต้องกังวล “กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจและมีความยืดหยุ่นในการส่งเงินออม”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ย้ำสมาชิกไม่ต้องกังวลการส่งเงินออมสะสม ยันสิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ เนื่องด้วย กอช....

“กอช. แจง สมาชิกไม่ต้องกังวล พร้อมรักษาเสถียรภาพการเติบโตของผลตอบแทน ตามกฎหมายให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี”

“กอช. แจง สมาชิกไม่ต้องกังวล พร้อมรักษาเสถียรภาพการเติบโตของผลตอบแทน ตามกฎหมายให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี”  ...

“กอช. แนะสมาชิกติดต่อผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายรัฐบาล”

“กอช. แนะสมาชิกติดต่อผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายรัฐบาล”  ...

“สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!

“กอชสมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,...

กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก” กองทุนการออมแห่งชาติ"

“กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก"          ...

Pages