ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“เชิญชวนแพทย์ ทนายความ เจ้าของกิจการ ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ วางแผนเกษียณกับ กอช.”

“เชิญชวนแพทย์ ทนายความ เจ้าของกิจการ ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ วางแผนเกษียณกับ กอช.”        ...

“กอช. แนะสมาชิกปรึกษาวางแผนการออมเงิน ได้ที่สถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศกว่า 110 แห่ง”

“กอช. แนะสมาชิกปรึกษาวางแผนการออมเงิน ได้ที่สถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศกว่า 110 แห่ง”        ...

“กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เขียนเรียงความประกวดหัวข้อ...

“กอช. แนะสมาชิกไขปัญหาการออมเงิน ผ่านตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะสมาชิกขอคำปรึกษาเรื่องเงินออม กอช. ผ่านตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ...

“สมาชิก กอช. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน กอช. และเว็บไซต์ กอช. ได้แล้ว”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี  สามารถเลือกโหลดได้...

กอช. จัดกิจกรรม “ฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้” แก่สมาชิก ในสถานการณ์โควิด-19

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ส่งเสริมสมาชิกสร้างรายได้...

กอช. ย้ำ!! สมาชิกไม่ต้องกังวล “กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจและมีความยืดหยุ่นในการส่งเงินออม”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ย้ำสมาชิกไม่ต้องกังวลการส่งเงินออมสะสม ยันสิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ เนื่องด้วย กอช....

“กอช. แจง สมาชิกไม่ต้องกังวล พร้อมรักษาเสถียรภาพการเติบโตของผลตอบแทน ตามกฎหมายให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี”

“กอช. แจง สมาชิกไม่ต้องกังวล พร้อมรักษาเสถียรภาพการเติบโตของผลตอบแทน ตามกฎหมายให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี”  ...

“กอช. แนะสมาชิกติดต่อผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายรัฐบาล”

“กอช. แนะสมาชิกติดต่อผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายรัฐบาล”  ...

Pages