คลิปวีดีโอ

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคเหนือ)

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องเตชทัต วิเศษสิงห์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ครบรอบปีที่ 4 ก้าวสู่ปีที่ 5 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคตะวันออกเหนือ)

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องเอ็นดู ประเจริญ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคกลาง)

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องธนารีย์ แสงสว่าง ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ประเด็นดังหลังข่าว ตอน ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคใต้)

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องกวินธิดา บำรุงปรุ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ออมดี 3 เด้ง

อัปเดตโปรโมชันดีๆ ส่งท้ายปีกับ กอช.

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องกฤติน มหานิธิเพิ่มสุข ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ประเด็นดังหลังข่าว ตอน ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. (นครสวรรค์)

เคลียร์คัดชัดเจน ปัญหาการเงินกับเลขาธิการ กอช. ตอบทุกข้อสงสัย

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องสิปปาจรีย์ ชัฎอนันต์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

เพลง กองทุนการออมแห่งชาติ (ออมไม่อด)

แนวทางการส่งเสริมการออมกับ กอช. ตัวแทนกอช. ประจำหมู่บ้าน

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องณัฐกานต์ จีนสุขประเสริฐ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

หนังสั้น ออม เดอะมูฟวี่ (9 นาที)

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ.

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องทิพวรรณ พุฒซ้อนซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

หนังสั้น ออม เดอะมูฟวี่ (3 นาที)

เก็บตก รอบวันทันข่าว สพฐ. "ศธ. มอบ สพฐ. ส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินกับ กอช. เพิ่มความมั่นคงทางการเงินในอนาคต"

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องพันเลิศ คิดเฉพาะ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

กอช. ชวนเยาวชน ออมเงินเพื่ออนาคต

ถามมา-ตอบไป : ออมกับกอช. ดีกว่าการออมรูปแบบอื่นๆ อย่างไร?

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องภาวิดา บัวลอย ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

เรื่องง่ายใกล้ตัว : การเคหะแห่งชาติ ปลุกพลังชุมชน ยกระดับสินค้าสู่ E-Commerce

ถามมา-ตอบไป : เป็นสมาชิก กอช. แล้ว ระหว่างส่งเงินออมสะสม ได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีสวัสดิการฯ ต้องทำอย่างไร

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

การรับสมัครสมาชิก กอช. (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน)

ถามมา-ตอบไป : ถ้าขาดส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกไหม

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องปภาสินี เจิมเกตุ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

การใช้แอป กอช. (สำหรับ สมาชิก กอช.)

ใครที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้บ้าง

“OH My Gosh ออมเงินกับพระเจ้า” ของทีม Malai Team จาก โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

SEND BY KTB Netbank

เป็นสมาชิก กอช. ได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีสวัสดิการฯ จำเป็นต้องออมกับ กอช. หรือไม่

รางวัลชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ออมสบาย ทีม มนว. โปรดักชัน โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

เลขาธิการฯ กอช. แนะสมาชิกส่งเงินออมสะสม ผ่านแอปฯ กอช. ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่

รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ เรื่อง "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม" ทีมขบวนการ 5 สี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ. เชียงราย 

สายด่วนรัฐสภา : โปรโมชันพิเศษ สำหรับสมาชิก กอช.

สมาชิก กอช. จะได้รับเงินคืนในกรณีใดบ้าง...?

รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ อนาคตสดใสฝากใจไว้ที่ กอช.” ทีมหนังสั้นมหิศราธิบดี โรงเรียนมหิศราธิบดี

จ.นครราชสีมา

เพลง คนไทยสู้ภัยโควิด 19

สมาชิกที่ส่งออมเงินกับ กอช. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้หรือไม่

รางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง  เรื่อง “ วันวาน” ทีม For Future โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ส่งเสริมการออม

สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ได้ที่ไหน....?

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-049-9000

 

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป เรื่อง “ของขวัญ” ทีม Moving Image

 ออมเงินเพียงพอ กอช จัดให้ 19 มิ ย 63 เรื่องง่ายใกล้ตัว 9 MCOT HD

ในการส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จำเป็นต้องส่งเท่ากันทุกเดือนหรือไม่ ....?

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

ฟังชัดๆถนอมจัดให้ : ชวนประชาชนวางแผนการออมกับ กอช.

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย ชาวไร่ชาวนา คนขับรถแท็กซี่ พี่วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 13,200 ต่อปี เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช. ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 เผยแพร่ผ่านรายการ ฟังชัดๆถนอมจัดให้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 21:00-21:30น. ช่อง 2 NBT

ปลัดกระทรวงการคลัง ส่งเสริมการออมกับ กอช.

ต้องการขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก กอช. และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

นายกฯ สมัครสมาชิก กอช. รายแรก

สมัครสมาชิก และไม่ได้นำส่งเงินสะสมภายในวันทำรายการ จะถือว่าการสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-049-9000

กอช. เพิ่มช่องทางการส่งเงินสะสมผ่านตู้บุญเติม

แนะนำการเป็นตัวแทนกอช.

ออมกับ กอช. ได้อะไรบ้าง

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

บ่ายนี้มีคำตอบ … ออมกับ กอช อย่างไรให้ได้บำนาญตลอดชีวิต

กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กอช

การรับสมัครสมาชิกผ่านระบบทะเบียนสมาชิก

เจาะลึกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต้นแบบที่สร้างวินัยการออมกับ กอช.

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

กอช.ชวน “วัยเรียน-แรงงานอกระบบ” ออมเงิน

การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต้นแบบที่สร้างวินัยการออมกับ กอช. 100%

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

ข่าวเช้าไทยรัฐ : กองทุนการออมแห่งชาติ

กอช จับมือ ม สยาม ส่งเสริมนักศึกษาออมเงิน

รอบวันทันข่าว สพฐ. : ส่งเสริมวินัยการออมในสถานศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ.

การบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โดยมุ่งวางรากฐานด้านการออมให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. ครอบคลุมทุกสถานศึกษาประเทศ ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ OBEC Channel

 

 

เรื่องง่ายใกล้ตัว : ออมเงิน กอช.ลดหย่อนภาษี รับบำนาญตลอดชีพ

แนะนำการใช้ แอป กอช.

โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมการออม กับ กอช.

ชัวร์ก่อนแชร์ ซื้อหุ้นคุ้มกว่า กอช จริงหรือ???

ส่งเสริมการออมในเยาวชน (เรื่องง่ายใกล้ตัว)

 รู้หาเงินเพิ่มเสริมรายได้

- รู้เก็บออมก่อนใช้จ่าย

- รู้ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม

- รู้ขยายดอกผล ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช.  สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่  แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  02-049-9000

ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

หนังสั้น "ออมไม่อด" (7 นาที)

คลิปการส่งเงินงวดแรกผ่านระบบทะเบียนสมาชิก

แนะนำสมัครและส่งเงินสะสมกับ กอช. ผ่าน แอป กอช. ( สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมกับกยศ.)

หนังสั้น "ออมไม่อด" (3นาที)

รายการพิเศษ มีเทศน์ มีทอล์ค ออมเงินเพียงพอ กอช จัดให้

กอช. ชวนน้องๆ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่งเรียงความประกวด ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

3 พลังมหัศจรรย์เพิ่มค่าเงินออม

ตัวอย่างหนังสั้น ออมไม่อด

กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

พี่ฟ้าชวนเยาวรุ่นออม

เยาวรุ่นสมัยนี้ ไม่ออม ไม่ลงทุน ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะโลกยุคใหม่ของเรากำลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงวัย ต้นทุนที่ดีที่สุดของการลงทุนนั่นคือระยะเวลา ที่ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งมีโอกาสรับผลลัพธ์การลงทุนแบบทวีคูณ การออมและการลงทุนจึงยิ่งมีความสำคัญสำหรับพวกเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เดินหน้าประเทศไทย : ออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช.

ออมวันนี้มีบำนาญ มีโอกาสลุ้นทองคำ ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค กอช. เชิญชวนผู้ที่สมัครและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง 600 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับรางวัล สร้อยคอทองคำ 78 รางวัล รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้าเป็นของอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีการจับรางวัลในเดือนธันวาคม 2563 นี้

พบกับแนวคิดการวางแผนการออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคตของน้องอสมา บุญรอด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” 

กอช. จับมือ มหาดไทย เร่งเพิ่มสมาชิกออมเงิน