คลิปวีดีโอ

พี่ฟ้าชวนเยาวรุ่นออม

เยาวรุ่นสมัยนี้ ไม่ออม ไม่ลงทุน ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะโลกยุคใหม่ของเรากำลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงวัย ต้นทุนที่ดีที่สุดของการลงทุนนั่นคือระยะเวลา ที่ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งมีโอกาสรับผลลัพธ์การลงทุนแบบทวีคูณ การออมและการลงทุนจึงยิ่งมีความสำคัญสำหรับพวกเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

3 พลังมหัศจรรย์เพิ่มค่าเงินออม

แนะนำสมัครและส่งเงินสะสมกับ กอช. ผ่าน แอป กอช. ( สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมกับกยศ.)

 รู้หาเงินเพิ่มเสริมรายได้

- รู้เก็บออมก่อนใช้จ่าย

- รู้ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม

- รู้ขยายดอกผล ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช.  สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่  แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  02-049-9000

ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมการออม กับ กอช.

รอบวันทันข่าว สพฐ. : ส่งเสริมวินัยการออมในสถานศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ.

การบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โดยมุ่งวางรากฐานด้านการออมให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. ครอบคลุมทุกสถานศึกษาประเทศ ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ OBEC Channel

 

 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต้นแบบที่สร้างวินัยการออมกับ กอช. 100%

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

เจาะลึกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต้นแบบที่สร้างวินัยการออมกับ กอช.

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

ออมกับ กอช. ได้อะไรบ้าง

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

สมัครสมาชิก และไม่ได้นำส่งเงินสะสมภายในวันทำรายการ จะถือว่าการสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-049-9000

ต้องการขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก กอช. และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

ในการส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จำเป็นต้องส่งเท่ากันทุกเดือนหรือไม่ ....?

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ได้ที่ไหน....?

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-049-9000

 

 

สมาชิกที่ส่งออมเงินกับ กอช. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้หรือไม่

สมาชิก กอช. จะได้รับเงินคืนในกรณีใดบ้าง...?

เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่

เป็นสมาชิก กอช. ได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีสวัสดิการฯ จำเป็นต้องออมกับ กอช. หรือไม่

ใครที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้บ้าง

ถามมา-ตอบไป : ถ้าขาดส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกไหม

ถามมา-ตอบไป : เป็นสมาชิก กอช. แล้ว ระหว่างส่งเงินออมสะสม ได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีสวัสดิการฯ ต้องทำอย่างไร

ถามมา-ตอบไป : ออมกับกอช. ดีกว่าการออมรูปแบบอื่นๆ อย่างไร?

เก็บตก รอบวันทันข่าว สพฐ. "ศธ. มอบ สพฐ. ส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินกับ กอช. เพิ่มความมั่นคงทางการเงินในอนาคต"

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ.

แนวทางการส่งเสริมการออมกับ กอช. ตัวแทนกอช. ประจำหมู่บ้าน

เคลียร์คัดชัดเจน ปัญหาการเงินกับเลขาธิการ กอช. ตอบทุกข้อสงสัย

อัปเดตโปรโมชันดีๆ ส่งท้ายปีกับ กอช.

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคใต้)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคกลาง)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคตะวันออกเหนือ)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคเหนือ)

ออมวันนี้มีบำนาญ มีโอกาสลุ้นทองคำ ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค กอช. เชิญชวนผู้ที่สมัครและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง 600 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับรางวัล สร้อยคอทองคำ 78 รางวัล รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้าเป็นของอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีการจับรางวัลในเดือนธันวาคม 2563 นี้

กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

กอช. ชวนน้องๆ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่งเรียงความประกวด ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

รายการพิเศษ มีเทศน์ มีทอล์ค ออมเงินเพียงพอ กอช จัดให้

คลิปการส่งเงินงวดแรกผ่านระบบทะเบียนสมาชิก

ส่งเสริมการออมในเยาวชน (เรื่องง่ายใกล้ตัว)

แนะนำการใช้ แอป กอช.

กอช จับมือ ม สยาม ส่งเสริมนักศึกษาออมเงิน

การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์

การรับสมัครสมาชิกผ่านระบบทะเบียนสมาชิก

กอช. ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

แนะนำการเป็นตัวแทนกอช.

นายกฯ สมัครสมาชิก กอช. รายแรก

ปลัดกระทรวงการคลัง ส่งเสริมการออมกับ กอช.

 ออมเงินเพียงพอ กอช จัดให้ 19 มิ ย 63 เรื่องง่ายใกล้ตัว 9 MCOT HD

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ส่งเสริมการออม

เพลง คนไทยสู้ภัยโควิด 19

สายด่วนรัฐสภา : โปรโมชันพิเศษ สำหรับสมาชิก กอช.

เลขาธิการฯ กอช. แนะสมาชิกส่งเงินออมสะสม ผ่านแอปฯ กอช. ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

SEND BY KTB Netbank

การใช้แอป กอช. (สำหรับ สมาชิก กอช.)

การรับสมัครสมาชิก กอช. (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน)

เรื่องง่ายใกล้ตัว : การเคหะแห่งชาติ ปลุกพลังชุมชน ยกระดับสินค้าสู่ E-Commerce

กอช. ชวนเยาวชน ออมเงินเพื่ออนาคต

หนังสั้น ออม เดอะมูฟวี่ (3 นาที)

หนังสั้น ออม เดอะมูฟวี่ (9 นาที)

เพลง กองทุนการออมแห่งชาติ (ออมไม่อด)

ประเด็นดังหลังข่าว ตอน ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. (นครสวรรค์)

ออมดี 3 เด้ง

ประเด็นดังหลังข่าว ตอน ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

ครบรอบปีที่ 4 ก้าวสู่ปีที่ 5 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กอช. จับมือ มหาดไทย เร่งเพิ่มสมาชิกออมเงิน

เดินหน้าประเทศไทย : ออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช.

ตัวอย่างหนังสั้น ออมไม่อด

หนังสั้น "ออมไม่อด" (3นาที)

หนังสั้น "ออมไม่อด" (7 นาที)

ชัวร์ก่อนแชร์ ซื้อหุ้นคุ้มกว่า กอช จริงหรือ???

เรื่องง่ายใกล้ตัว : ออมเงิน กอช.ลดหย่อนภาษี รับบำนาญตลอดชีพ

ข่าวเช้าไทยรัฐ : กองทุนการออมแห่งชาติ

กอช.ชวน “วัยเรียน-แรงงานอกระบบ” ออมเงิน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กอช

บ่ายนี้มีคำตอบ … ออมกับ กอช อย่างไรให้ได้บำนาญตลอดชีวิต

กอช. เพิ่มช่องทางการส่งเงินสะสมผ่านตู้บุญเติม