งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จ. ชลบุรี

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จ.ชลบุรี

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี 

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566เวลา 10.00 น.-18.00 น.

โดยมีรายละเอียดดังนี้

"สมัคร/ออมต่อเนื่อง รับของเสื้อและกระเป๋าผ้าสปันด์บอร์น

ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จ.ชลบุรี และเข้าฟังสัมนาในวันที่ 20 ม.ค. 66 

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมรับของที่ระลึก สอบถาม 020499000"

 

วันที่กิจกรรม: ศุกร์, มกราคม 20, 2566 ถึง อาทิตย์, มกราคม 22, 2566