วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) กอช. จัดงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อขอบคุณเครือข่าย หน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. ทั่วทั้งประเทศ ณ โถงวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

, , , , , , , , ,