จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมส่งเสริมการออม กับ กอช. ในวันที่ 16 มกราคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

บรรยายให้ความรู้ " ออมอย่างไรให้ได้บำนาญกับ กองทุนการออมแห่งชาติ"

สมัครสมาชิกใหม่ ออมต่อเนื่อง 100 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าผ้าสปันด์บอร์น กอช.

สมัครสมาชิกใหม่ ออมต่อเนื่อง 600 บาทขึ้นไป รับเสื้อยืด กอช.

วันที่กิจกรรม: จันทร์, มกราคม 16, 2566