จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมวินัยการออมกลุ่มนักเรียน สช.จ.เชียงใหม่

วันที่กิจกรรม: อาทิตย์, มิถุนายน 19, 2565 ถึง อังคาร, มิถุนายน 21, 2565