ถาม-ตอบ กับ กอช.

ถามมา-ตอบไป : ออมกับกอช. ดีกว่าการออมรูปแบบอื่นๆ อย่างไร?

ถามมา-ตอบไป : เป็นสมาชิก กอช. แล้ว ระหว่างส่งเงินออมสะสม ได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีสวัสดิการฯ ต้องทำอย่างไร

ถามมา-ตอบไป : ถ้าขาดส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกไหม

ใครที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้บ้าง

เป็นสมาชิก กอช. ได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีสวัสดิการฯ จำเป็นต้องออมกับ กอช. หรือไม่

เป็นสมาชิก กอช. ได้สิทธิ์รับเงินบำนาญแล้ว สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกหรือไม่

สมาชิก กอช. จะได้รับเงินคืนในกรณีใดบ้าง...?

สมาชิกที่ส่งออมเงินกับ กอช. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้หรือไม่

สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ได้ที่ไหน....?

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-049-9000

 

 

ในการส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จำเป็นต้องส่งเท่ากันทุกเดือนหรือไม่ ....?

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

ต้องการขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก กอช. และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

สมัครสมาชิก และไม่ได้นำส่งเงินสะสมภายในวันทำรายการ จะถือว่าการสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ แถมยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-049-9000

ออมกับ กอช. ได้อะไรบ้าง

ยิ่งเริ่มออมเร็ว ออมไว ยิ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการเพื่อการเกษียณ แนะนำให้เริ่มออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถออมได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด

 รู้หาเงินเพิ่มเสริมรายได้

- รู้เก็บออมก่อนใช้จ่าย

- รู้ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม

- รู้ขยายดอกผล ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช.  สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่  แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  02-049-9000

ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย