วันที่ 5 ต.ค.64  นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบเงินขวัญถุงสนับสนุนการออมกับ กอช. จำนวน 2,000 ทุน ในโครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม” จาก นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในการมอบเงินสนับสนุนการออมให้แก่โรงเรียนภายใต้สังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนเซิมพิทยาคม โรงเรียนหนองนางพิทยาคม โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา โรงเรียนสังคมวิทยา และโรงเรียนน้ำสวยวิทยา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ กอช. ได้ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการออมเงิน สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนความมั่นคงทางการเงินในยามเกษียณ

 

, , ,