ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนการแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.23 MB) 08/06/2564
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร  ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4.48 MB) 25/05/2564
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (703.9 KB) 13/05/2564
ประกาศงานเช่าศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ Cloud ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2 MB) 22/12/2563
ประกาศงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (1.7 MB) 01/12/2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (959.18 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (591.45 KB) 26/11/2563
ประกวดราคาจ้างจัดหาของสมนาคุณเสื้อยืดคอกลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (655.53 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (230.09 KB) 23/11/2563
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ 
PDF icon ดาวน์โหลด (451.31 KB) 18/11/2563
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
PDF icon ดาวน์โหลด (1.7 MB) 13/11/2563
ประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.1 MB) 11/11/2563

หน้า