ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้างผลิตป้ายอะคริลิค กอช. พร้อมวัสดุแขวนป้าย และผลิตโรลอัพ กอช. สำหรับหน่วยงานเครือข่าย
PDF icon ดาวน์โหลด (3.66 MB) 13/11/2562
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (541.03 KB) 01/11/2562
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (3.68 MB) 21/10/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (3.64 MB) 17/09/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (517.96 KB) 11/09/2562
ประกวดราคางานจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งข้อความสั้น SMS สื่อสารข้อมูล กอช. และกระตุ้นการออมต่อเนื่อง
PDF icon ดาวน์โหลด (532.85 KB) 09/09/2562
ประกวดราคางานจ้างผู้บริหารงานด้านจัดการเอกสารของ กอช. เพื่อการสแกนและส่งเข้าจัดเก็บคลังเอกสาร
PDF icon ดาวน์โหลด (2.39 MB) 23/08/2562
ประกวดราคางานจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.1 MB) 21/08/2562
ประกวดราคาจัดจ้างจัดจ้างทำพัดสปริง กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (484.62 KB) 01/08/2562
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการ โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (510.33 KB) 31/07/2562

Pages