ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (470.39 KB) 15/08/2561
ประกวดราคางานจ้าง IT Audit แอพพลิเคชั่นโปรแกรมทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (548.74 KB) 09/08/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุและโทรทัศน์
PDF icon ดาวน์โหลด (618.21 KB) 25/06/2561
ประกวดราคางานจ้างจัดหาพัด, ถุงพลาสติกสานลายกระสอบ และกระเป๋าผ้าร่มกันน้ำ กอช. 
PDF icon ดาวน์โหลด (1.36 MB) 14/06/2561
ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติประจำปี 2561 
PDF icon ดาวน์โหลด (7.31 MB) 30/05/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณวงจรเครือข่ายความเร็วสูง สำหรับระบบทะเบียนสมาชิห และระบบสารสนเทศกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.91 MB) 24/05/2561
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูล Oracle ระบบทะเบียนสมาชิก กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (1.86 MB) 11/05/2561

Pages