ประกาศประชาพิจารณ์

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.26 MB) 16/09/2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2
PDF icon ดาวน์โหลด (3.65 MB) 15/08/2565
ร่างประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
PDF icon ดาวน์โหลด (3.63 MB) 05/08/2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.65 MB) 22/02/2565
ร่างประกาศประกวราคาจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
PDF icon ดาวน์โหลด (4.97 MB) 30/11/2564
ร่างประกาศประกวราคาจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (827.61 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (4.24 MB) 22/11/2564
ประกวดราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ พรบ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
PDF icon ดาวน์โหลด (8.23 MB) 22/11/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (8.92 MB) 27/09/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (8.23 MB) 14/09/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/
PDF icon ดาวน์โหลด (9.68 MB) 31/08/2564

Pages