ประกาศประชาพิจารณ์

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล โรลอัพ และชุดจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับหน่วยบริการสมาชิก และเครือข่ายของ กอช
PDF icon ดาวน์โหลด (4.65 MB) 13/09/2566
ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างผู้ดำเนินการพิมพ์และบริหารจัดการสมุดเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PDF icon ดาวน์โหลด (5.66 MB), PDF icon ดาวน์โหลด (50.04 MB) 16/06/2566
ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครื่อข่าย และโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน
PDF icon ดาวน์โหลด (6.16 MB) 23/05/2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการบริหารความต่อเนื่องของ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (9.87 MB) 16/05/2566
ร่างประกาศงานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PDF icon ดาวน์โหลด (4.28 MB) 03/05/2566
ร่างประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ ประกวดราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4.68 MB) 05/04/2566
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.26 MB) 16/09/2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2
PDF icon ดาวน์โหลด (3.65 MB) 15/08/2565
ร่างประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
PDF icon ดาวน์โหลด (3.63 MB) 05/08/2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.65 MB) 22/02/2565

Pages