ประกาศประชาพิจารณ์

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (8.92 MB) 27/09/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (8.23 MB) 14/09/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/
PDF icon ดาวน์โหลด (9.68 MB) 31/08/2564
(ร่าง) ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (5.25 MB) 23/06/2564
(ร่าง) ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (5.22 MB) 15/06/2564
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
PDF icon ดาวน์โหลด (555.11 KB) 19/05/2564
(ร่าง)ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PDF icon ดาวน์โหลด (509.41 KB) 06/05/2564
(ร่าง) ประกวดราคางานจ้างจัดหาของสมนาคุณเสื้อยืดคอกลม
PDF icon ดาวน์โหลด (486.96 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (230.09 KB) 13/11/2563
(ร่าง) ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทย  และที่ทำการปกครองอำเภอ
PDF icon ดาวน์โหลด (428.11 KB) 10/11/2563