ประกาศประชาพิจารณ์

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.65 MB) 22/02/2565
ร่างประกาศประกวราคาจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
PDF icon ดาวน์โหลด (4.97 MB) 30/11/2564
ร่างประกาศประกวราคาจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (827.61 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (4.24 MB) 22/11/2564
ประกวดราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ พรบ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
PDF icon ดาวน์โหลด (8.23 MB) 22/11/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (8.92 MB) 27/09/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (8.23 MB) 14/09/2564
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/
PDF icon ดาวน์โหลด (9.68 MB) 31/08/2564
(ร่าง) ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (5.25 MB) 23/06/2564
(ร่าง) ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (5.22 MB) 15/06/2564
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
PDF icon ดาวน์โหลด (555.11 KB) 19/05/2564

Pages