ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (330.84 KB) 09/06/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรค 
PDF icon ดาวน์โหลด (311.91 KB) 20/05/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างคลังเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
PDF icon ดาวน์โหลด (339.01 KB) 20/05/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารประชุมทางไกล video conference
PDF icon ดาวน์โหลด (312.51 KB) 13/05/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานจัดจ้างออกแบบกราฟิกดีไซน์เพ่อการประชาสัมพันธ์
PDF icon ดาวน์โหลด (27.48 KB) 30/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างย้ายและติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก สำหรับระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ 
PDF icon ดาวน์โหลด (337.86 KB) 30/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการของทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (34 KB) 26/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาพื้นที่จัดบูธนิทรรศการในงาน Thailand Smart Money 2021
PDF icon ดาวน์โหลด (36.13 KB) 23/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างสแกนเอกสารกลุ่มงานบัญชี  การเงิน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (36.3 KB) 23/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 ระยะเวลาเช่า 8  เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (40.55 KB) 23/04/2564

หน้า