ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงต้นไม้ ในโครงการกองทุนการออมแห่งชาติร่วมใจปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
PDF icon ดาวน์โหลด (37.06 KB) 20/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่อง เพื่อบรรจุและจัดส่งของที่ระลึกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
PDF icon ดาวน์โหลด (361.29 KB) 19/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 10 ถัง และขนาด 56 ลิตร จำนวน 1 ถัง
PDF icon ดาวน์โหลด (29.79 KB) 18/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพ โปรแกรม เอสเอพี บีวัน
PDF icon ดาวน์โหลด (30.37 KB) 18/10/2564
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/
PDF icon ดาวน์โหลด (416.18 KB) 18/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (30.76 KB) 08/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง
PDF icon ดาวน์โหลด (25.82 KB) 05/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการจัดวันงานวันออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (28.93 KB) 04/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแฟ้มพลาสติก ตราสัยลักษณ์
PDF icon ดาวน์โหลด (33.01 KB) 29/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้สอบบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับงวดปีบัญชี 2565 
PDF icon ดาวน์โหลด (312.89 KB) 21/09/2564

Pages