ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 10 ถัง และขนาด 56 ลิตร จำนวน 1 ถัง
PDF icon ดาวน์โหลด (29.79 KB) 18/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพ โปรแกรม เอสเอพี บีวัน
PDF icon ดาวน์โหลด (30.37 KB) 18/10/2564
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/
PDF icon ดาวน์โหลด (416.18 KB) 18/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (30.76 KB) 08/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง
PDF icon ดาวน์โหลด (25.82 KB) 05/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการจัดวันงานวันออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (28.93 KB) 04/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแฟ้มพลาสติก ตราสัยลักษณ์
PDF icon ดาวน์โหลด (33.01 KB) 29/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้สอบบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับงวดปีบัญชี 2565 
PDF icon ดาวน์โหลด (312.89 KB) 21/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (32.87 KB) 15/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
PDF icon ดาวน์โหลด (31.57 KB) 15/09/2564

Pages