ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อระบบป้องกันไวรัสและมัลแวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
PDF icon ดาวน์โหลด (37.57 KB) 15/09/2564
ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (32.75 KB) 15/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้อ TLS และ SSL Certificate เพื่อเพิ่มระบบความปลอภัยในการสื่อสารข้อมูลระบบออนไลน์
PDF icon ดาวน์โหลด (37.36 KB) 08/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (32.43 KB) 07/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้
PDF icon ดาวน์โหลด (31.43 KB) 02/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ (Reprint) ซองจดหมาย จำนวน 2 รายการ
PDF icon ดาวน์โหลด (35.49 KB) 30/08/2564
จ้างจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบุคคล (HRIS) กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (328.34 KB) 11/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19
PDF icon ดาวน์โหลด (36.07 KB) 02/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกให้รองรับระบบ Linkage Center
PDF icon ดาวน์โหลด (31.63 KB) 23/07/2564
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
PDF icon ดาวน์โหลด (212.01 KB) 20/07/2564

Pages