ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายภาพคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (151.29 KB) 13/03/2562
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือและบัตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง
PDF icon ดาวน์โหลด (136.14 KB) 11/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาพื้นที่เปล่าและโครงสร้างบูธนิทรรศการ กอช. ในงาน Thailand Smart Money 2019
PDF icon ดาวน์โหลด (168.56 KB) 05/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสื่อสารสร้างกระแสงาน กอช. ผ่าน Facebook Page : กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (233.64 KB) 13/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและบัตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง
PDF icon ดาวน์โหลด (226.61 KB) 13/12/2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดพิมพ์นามบัตรผู้บริหารและพนักงาน กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (166.72 KB) 28/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น "SMS" เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิก กอช. ของผู้มีรายได้น้อย
PDF icon ดาวน์โหลด (243.8 KB) 14/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำนักงาน
PDF icon ดาวน์โหลด (614.47 KB) 12/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (233.68 KB) 08/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ "ในงานกาชาดประจำปี 2561"
PDF icon ดาวน์โหลด (269.55 KB) 08/11/2561

Pages