ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง DR Site กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (34.49 KB) 20/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออมสำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (41.44 KB) 19/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น SMS โครงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อรักษาสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (38.8 KB) 07/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (308.1 KB) 01/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2564
PDF icon ดาวน์โหลด (41.93 KB) 30/06/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน Time Attendance
PDF icon ดาวน์โหลด (33.81 KB) 30/06/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับระบบงานทะเบียนสมาชิกและระบบสารสนเทศ
PDF icon ดาวน์โหลด (357.92 KB) 23/06/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสั่งซื้อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
PDF icon ดาวน์โหลด (36.68 KB) 22/06/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพื้นที่ติดตั้งป้ายบริเวณหน้าทางเข้าอาคาร และจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อติด Directory Board
PDF icon ดาวน์โหลด (45.94 KB) 14/06/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (330.84 KB) 09/06/2564

Pages