ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์กองทุน
PDF icon ดาวน์โหลด (291.45 KB) 17/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาพื้นที่คูหามาตรฐานแบบไม่มีโครงสร้างในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021
PDF icon ดาวน์โหลด (314.68 KB) 16/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างย้ายและติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก สำหรับระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ 
PDF icon ดาวน์โหลด (337.86 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (36.2 KB) 08/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 เครื่อง (ระยะเวลา 1 เดือน) 
PDF icon ดาวน์โหลด (364.23 KB) 08/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการจัดวางรูปแบบและข้อมูลบัตรตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
PDF icon ดาวน์โหลด (369.9 KB) 25/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2563 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (329.15 KB) 25/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลพัสดุในโครงการปรับปรุงพื้นที่กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (299 KB) 25/02/2564
งานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
PDF icon ดาวน์โหลด (317.76 KB) 25/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างถ่ายภาพผู้บริหาร คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (318.7 KB) 23/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564
PDF icon ดาวน์โหลด (391.77 KB) 15/02/2564

Pages