ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
PDF icon ดาวน์โหลด (357.79 KB) 09/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกชนิดปิดผนึกเป็นซอง (Self Sealer)
PDF icon ดาวน์โหลด (422.69 KB) 08/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 
PDF icon ดาวน์โหลด (307.84 KB) 29/01/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม 2563
PDF icon ดาวน์โหลด (227.74 KB) 29/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง Reprint กระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย จำนวน 5 รายการ 
PDF icon ดาวน์โหลด (331.95 KB) 29/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
PDF icon ดาวน์โหลด (299.21 KB) 28/01/2564
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ Cloud ระยะเวลา 3 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (48.2 KB) 22/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนการอมแห่งชาติ ระยะ 2 ปี พ.ศ.2564-2565
PDF icon ดาวน์โหลด (320.19 KB) 22/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
PDF icon ดาวน์โหลด (310.43 KB) 22/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
PDF icon ดาวน์โหลด (36.5 KB) 15/01/2564

Pages