ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรค 
PDF icon ดาวน์โหลด (296.39 KB) 13/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ
PDF icon ดาวน์โหลด (292.85 KB) 11/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานจ้างผลิตและลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กอช. ภายนอกรถโดยสารธรรมดา 
PDF icon ดาวน์โหลด (377.32 KB) 11/01/2564
งานจ้างเหมาบริการระบบบันทึกเวลาปฎิบัติงาน Time Attendance
PDF icon ดาวน์โหลด (360.25 KB) 08/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสารผ่านระบบ Online Digital Platform ปี 2564
PDF icon ดาวน์โหลด (41.82 KB) 08/01/2564
ประกาศผู้ขชนะงานจ้างผู้สอบบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับงวดปีบัญชี 2564
PDF icon ดาวน์โหลด (320.73 KB) 29/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
PDF icon ดาวน์โหลด (345.42 KB) 29/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบบันทึกเวลาปฎิบัติงาน Time Attendance
PDF icon ดาวน์โหลด (346.89 KB) 28/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานกองทุนการอออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (394.89 KB) 28/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์
PDF icon ดาวน์โหลด (361.17 KB) 28/12/2563

Pages