ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ 
PDF icon ดาวน์โหลด (357.01 KB) 14/06/2564
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.21 MB) 08/06/2564
ราคากลางงานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (346.98 KB) 18/05/2564
ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (40.38 KB) 06/05/2564
ราคากลางงานเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 ระยะเวลาเช่า 8  เดือน 
PDF icon ดาวน์โหลด (59.5 KB) 19/04/2564
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (457.21 KB) 25/12/2563
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
PDF icon ดาวน์โหลด (183.06 KB) 01/12/2563
ประกวดราคางานจัดซื้อระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)  
PDF icon ดาวน์โหลด (40.36 KB) 26/11/2563
ประกวดราคางานจ้างจัดหาของสมนาคุณเสื้อยืดคอกลม 
PDF icon ดาวน์โหลด (24.82 KB) 13/11/2563
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (193.31 KB) 13/11/2563

หน้า