ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (389.91 KB) 21/09/2564
ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  
PDF icon ดาวน์โหลด (96.05 KB) 31/08/2564
ราคากลางงานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น SMS โครงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อรักษาสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (388.18 KB) 30/06/2564
ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ 
PDF icon ดาวน์โหลด (357.01 KB) 14/06/2564
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.21 MB) 08/06/2564
ราคากลางงานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (346.98 KB) 18/05/2564
ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (40.38 KB) 06/05/2564
ราคากลางงานเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 ระยะเวลาเช่า 8  เดือน 
PDF icon ดาวน์โหลด (59.5 KB) 19/04/2564
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (457.21 KB) 25/12/2563
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
PDF icon ดาวน์โหลด (183.06 KB) 01/12/2563

Pages