ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการบริหารความต่อเนื่องของ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (277.02 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (277.02 KB) 14/06/2567
ราคากลางโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาด ของกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (265.5 KB) 26/04/2567
ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น “SMS” สำหรับสมาชิก กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (308.12 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (308.12 KB) 22/04/2567
ราคากลางงานจ้างเหมาให้บริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับระบบงานทะเบียนสมาชิกและระบบสารสนเทศ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (282.73 KB) 07/03/2567
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (309.87 KB) 22/02/2567
 ราคากลางงานจ้างพิมพ์ซองจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแจ้งสมาชิกอายุครบ 60 ปี หรือสมาชิกกรณีอื่น ๆ เพื่อนำส่งไปรษณีย์
PDF icon ดาวน์โหลด (484.02 KB) 31/01/2567
ประกาศราคากลางงานจ้างประเมินมาตรการรัษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ
PDF icon ดาวน์โหลด (305.22 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (305.22 KB) 26/01/2567
ราคากลางงานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการของระบบทะเบียนสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (542.76 KB) 24/01/2567
ราคากลางงานเช่าศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ Cloud ระยะเวลา 3 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (275.16 KB) 16/01/2567
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
PDF icon ดาวน์โหลด (277.48 KB) 08/01/2567

Pages