ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน
PDF icon ดาวน์โหลด (296.43 KB) 16/03/2566
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของระบบทะเบียนสมาชิก 
PDF icon ดาวน์โหลด (287.49 KB) 14/03/2566
ราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อโปโล (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน) พ.ศ. 2566
PDF icon ดาวน์โหลด (282.29 KB) 08/03/2566
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
PDF icon ดาวน์โหลด (286.69 KB) 01/03/2566
ราคากลางงานเช่าพื้นที่อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์  ชั้น 18เพื่อใช้เป็นสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (297.96 KB) 31/01/2566
ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ศึกษา และเพิ่มศักยภาพการให้บริการ Line Official Account ของกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (957 KB) 19/12/2565
ราคากลางงานจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ปี 2566 
PDF icon ดาวน์โหลด (277.38 KB) 14/12/2565
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (285.32 KB) 14/12/2565
ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (290.29 KB) 29/11/2565
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออมสำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (246.79 KB) 28/11/2565

Pages