ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (409.06 KB) 01/12/2566
ราคากลางงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงต้นไม้ใหญ่ กอช. ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (291.11 KB) 30/11/2566
ประกาศราคากลางงานจ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์ - ผ่านช่องทาง Line Official กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (284.94 KB) 30/11/2566
ราคากลางงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงต้นไม้ใหญ่ กอช. ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (291.3 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (291.3 KB) 30/11/2566
ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการพิมพ์และบริหารจัดการสมุดเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (319.96 KB) 09/11/2566
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
PDF icon ดาวน์โหลด (269.43 KB) 06/11/2566
ราคากลางงานจ้างโครงการงานจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณา กอช. ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
PDF icon ดาวน์โหลด (288.51 KB) 22/09/2566
ราคากลางงานจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (280.52 KB) 21/09/2566
ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล โรลอัพ และชุดจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับหน่วยบริการสมาชิกและเครือข่ายของ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (367.2 KB) 07/09/2566
ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการพิมพ์และบริหารจัดการสมุดเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (319.03 KB) 06/06/2566

Pages