ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางงานจ้างเหมาให้บริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับระบบงานทะเบียนสมาชิกและระบบสารสนเทศ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (282.73 KB) 07/03/2567
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (309.87 KB) 22/02/2567
 ราคากลางงานจ้างพิมพ์ซองจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแจ้งสมาชิกอายุครบ 60 ปี หรือสมาชิกกรณีอื่น ๆ เพื่อนำส่งไปรษณีย์
PDF icon ดาวน์โหลด (484.02 KB) 31/01/2567
ราคากลางงานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการของระบบทะเบียนสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (542.76 KB) 24/01/2567
ราคากลางงานเช่าศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ Cloud ระยะเวลา 3 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (275.16 KB) 16/01/2567
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
PDF icon ดาวน์โหลด (277.48 KB) 08/01/2567
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        
PDF icon ดาวน์โหลด (272.23 KB) 21/12/2566
ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (409.06 KB) 01/12/2566
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออมสำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (455.74 KB) 30/11/2566
ประกาศราคากลางงานจ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์ - ผ่านช่องทาง Line Official กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (284.94 KB) 30/11/2566

Pages