ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
PDF icon ดาวน์โหลด (316.61 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (316.61 KB) 29/04/2565
ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565
PDF icon ดาวน์โหลด (656.52 KB) 22/04/2565
ราคากลางงานเช่ารถประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  จำนวน 1 คัน
PDF icon ดาวน์โหลด (273.75 KB) 19/04/2565
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนการออมแห่งชาติ 
PDF icon ดาวน์โหลด (373.93 KB) 12/04/2565
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (257.34 KB) 22/02/2565
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารเงินลงทุน
PDF icon ดาวน์โหลด (286.15 KB) 21/02/2565
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2565
PDF icon ดาวน์โหลด (329.99 KB) 09/02/2565
ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (408.73 KB) 24/11/2564
ราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (400.82 KB) 22/11/2564
ราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ พรบ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
PDF icon ดาวน์โหลด (411.51 KB) 22/11/2564

Pages