ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
PDF icon ดาวน์โหลด (40.38 KB) 06/05/2564
ราคากลางงานเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 ระยะเวลาเช่า 8  เดือน 
PDF icon ดาวน์โหลด (59.5 KB) 19/04/2564
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (457.21 KB) 25/12/2563
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
PDF icon ดาวน์โหลด (183.06 KB) 01/12/2563
ประกวดราคางานจัดซื้อระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)  
PDF icon ดาวน์โหลด (40.36 KB) 26/11/2563
ประกวดราคางานจ้างจัดหาของสมนาคุณเสื้อยืดคอกลม 
PDF icon ดาวน์โหลด (24.82 KB) 13/11/2563
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (193.31 KB) 13/11/2563
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (267.23 KB) 11/11/2563
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทย  และที่ทำการปกครองอำเภอ
PDF icon ดาวน์โหลด (42.42 KB) 10/11/2563
ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการโครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2563
PDF icon ดาวน์โหลด (58.56 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (781.49 KB) 02/10/2563

Pages