ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ประกาศจัดจ้างโครงการจัดหาผู้ดำเนินงานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอ 
PDF icon ดาวน์โหลด (336.36 KB) 09/12/2562
ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ 
PDF icon ดาวน์โหลด (336.36 KB) 06/12/2562
ประกาศจัดจ้างโครงการผู้รับผิดชอบงาน กอช.ในพื้นที่ (เสมียนตราจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ) ซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card
PDF icon ดาวน์โหลด (1.09 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (204.47 KB) 19/11/2562
ประกาศจัดจ้างโครงการผู้รับผิดชอบงาน กอช.ในพื้นที่ (เสมียนตราจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ) แจ้งผลิตป้ายอะคริลิค กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (202.02 KB) 13/11/2562
ประกาศจัดจ้างโครงการผู้รับผิดชอบงาน กอช.ในพื้นที่ (เสมียนตราจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ) แจ้งผลิตโรลอัพ 
PDF icon ดาวน์โหลด (199.13 KB) 13/11/2562
ประกาศจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ  ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.97 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (213.82 KB) 01/11/2562
ประกาศจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.97 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (224.62 KB) 21/09/2562
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.16 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (191.6 KB) 11/09/2562
ประกาศจัดจ้างโครงการจัดหาหน่วยความจำ RAM และหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk เพื่อประปรุงประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกฯ 
PDF icon ดาวน์โหลด (1.49 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (226.25 KB) 15/08/2562
ประกาศจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งข้อความสั้น SMS สื่อสารข้อมูล กอช. และกระตุ้นการออมต่อเนื่อง  ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (217.72 KB) 15/08/2562

Pages