ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการจัดทำพัดสปริง กอช.  ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
PDF icon ดาวน์โหลด (1.34 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (186.36 KB) 02/08/2562
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.02 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (217.47 KB) 31/07/2562
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ปี 2562 ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.02 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (217.47 KB) 11/07/2562
ประกาศจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ฉบับปรับปรุง 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.67 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (219.33 KB) 11/07/2562
ประกาศขอบเขตงานจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (2.9 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (216.53 KB) 02/07/2562
ประกาศขอบเขตจัดจ้างผู้ดำเนินการสแกนเอกสารของ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (1.62 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (190.21 KB) 08/05/2562
ประกาศขอบเขตจัดจ้างพิมพ์จดหมายยืนยันการเป็นสมาชิก Confirmation Letter พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (413.02 KB) PDF icon ดาวน์โหลด (218.79 KB) 08/05/2562
ประกาศขอบเขตราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์
PDF icon ดาวน์โหลด (206.55 KB) 30/04/2562
ประกาศขอบเขตการดำเนินงานจัดหาผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (5.99 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (178.1 KB) 05/04/2562
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) 
PDF icon ดาวน์โหลด (1.73 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (263.24 KB) 30/10/2561

Pages