ประกาศราคากลาง

รายการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารราคากลาง วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสัั้น SMS เพื่อแจ้งสิทธิสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรและแจ้งข้อมูลสมาชิก กอช
PDF icon ดาวน์โหลด (1.96 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (262.14 KB) 05/10/2561
ประกาศราคากลางงานจัดทำเงินเดือน (Outsource) กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (195.14 KB) 05/10/2561
งานจ้าง IT Audit – แอปพลิเคชั่นโปรแกรม ทะเบียนสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง IT Audit –
PDF icon ดาวน์โหลด (3.06 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (428.86 KB) 10/09/2561
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายทะเบียนสมาชิก
PDF icon ดาวน์โหลด (234.27 KB) 10/08/2561
ประกาศราคากลางจัดหาเสื้อยือคอกลม
PDF icon ดาวน์โหลด (220.83 KB) 31/07/2561
จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561
PDF icon ดาวน์โหลด (4.98 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (241.61 KB) 13/07/2561
ประกวดราคางานจัดหาพื้นที่จัดบูธนิทรรศการ Thailand Smart Money 2018
PDF icon ดาวน์โหลด (257.55 KB) 02/07/2561
ประกวดราคางานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ภาพพระบรมฉายาลักษณ์และธงตราสัญญาลักษณ์
PDF icon ดาวน์โหลด (230.58 KB) 02/07/2561
ประกวดราคางานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุและโทรทัศน์ TOR งานจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
PDF icon ดาวน์โหลด (1.53 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (240.86 KB) 25/06/2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์งานระบบทะเบียนสมาชิก กอช. TOR
PDF icon ดาวน์โหลด (3.91 MB) PDF icon ดาวน์โหลด (518.79 KB) 20/06/2561

Pages