ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมโปรโมชัน  "ลอยกระทง ออมเงินกับเธอ" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก กอช. ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

,